Product Lineup

  • Aoi Tsume
  • Sakura Tsume
  • Dandan Tsume
  • SPG Tsume
  • SP Tsume
  • Nata Tsume

About Us

Office Locations

Head OfficeMAP
3950 Nunoshida, Kochi-shi, Kochi, 781-5101, Japan TEL +81-88-846-1230
Hokkaido Local OfficeMAP
12-22-77 Kita 1 Johigashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0031, Japan
Tobu Sales OfficeMAP
2-2-7 Yoto, Utsunomiya-shi, Tochigi, 321-0904 , Japan
Chubu Sales OfficeMAP
53-14 Higashisaka, Ritto-shi, Shiga, 520- 3001 Japan
Chu-Shikoku Sales OfficeMAP
3950 Nunoshida, Kochi-shi, 781-5101, Japan
Kyushu Sales OfficeMAP
1-11-90 Ishiwara, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto, 861-8046 Japan

pagetop